Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Fen Fakültesi Kimya Bölümü

ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI

 

Analitik kimya, maddelerin bileşenlerini (nitel), bu bileşenlerin miktarlarını (nicel) belirlemeye ve yapısal analizlerini gerçekleştirmeye yönelik kuramsal bilgileri uygulama yöntemlerini içeren bir bilim dalıdır. Analitik kimyada analiz klasik yöntemlerle yapılabildiği gibi son yıllarda aletlerle yapılan analizler de büyük önem kazanmıştır.
Kimyanın bütün dalları analitik kimyanın ilke ve tekniklerinden yararlanır. Analitik kimya endüstri, tıp, gıda, çevre, tarım, kozmetik ve fen bilimleri gibi alanlarda sıkça kullanılmaktadır.

 

Ad-Soyad Telefon e-mail
 PROF.DR.NİL ERTAŞ Telefon: 0(232)311-2356 fatma.nil.ersoyertas@ege.edu.tr
Dahili: 2356 niler1919@hotmail.com
PROF.DR.ZEKERYA DURSUN Telefon: 0(232)311-2365 zekerya.dursun@ege.edu.tr
Dahili: 2365 zdursun@hotmail.com
PROF.DR.İSMET GÖKÇEL Telefon: 0(232)311-1776 hismet.gokcel@ege.edu.tr
Dahili: 1776 hismet57@gmail.com
PROF.DR.MÜŞERREF ARDA Telefon: 0(232)311-2391 muserref.arda@ege.edu.tr
Dahili: 2391 muserrefarda@gmail.com
DOÇ.DR.NUR AKSUNER Telefon: 0(232)311-2358 nur.aksuner@ege.edu.tr
Dahili: 2358 nuraksuner@gmail.com
DOÇ.DR.LEVENT PELİT Telefon: 0(232)311-2354 levent.pelit@ege.edu.tr
Dahili: 2354 levent.pelit0911@gmail.com
DOÇ.DR.HASAN ERTAŞ Telefon: 0(232)311-2357 hasan.ertas@ege.edu.tr
Dahili: 2357 hasan.ertas59@gmail.com
DOÇ.DR.FÜSUN PELİT Telefon: 0(232)311-5447 fusun.pelit@ege.edu.tr
Dahili: 5447 fusunpelit@gmail.com
DOÇ.DR.ÖZGÜR ARAR Telefon: 0(232)311-2389 ozgur.arar@ege.edu.tr
Dahili: 2389 ozgurarar@gmail.com
DOÇ.DR.AYDAN ELÇİ Telefon: 0(232)311-2830 aydan.elci@ege.edu.tr
Dahili: 2830 aydanelci@yahoo.com
DOÇ. DR. TÜLİN DENİZ ÇİFTÇİ Telefon: 0(232)311-5447 tulin.deniz.ciftci@ege.edu.tr
Dahili: 5447 tulin_deniz@yahoo.com
DOÇ. .DR.ASLI ERDEM YAYAYÜRÜK Telefon: 0(232)311-1780 asli.erdem.yayayuruk@ege.edu.tr
Dahili: 1780 aslierdem30@hotmail.com
ARŞ.GÖR.DR.ONUR YAYAYÜRÜK Telefon: 0(232)311-1770 onur.yayayuruk@ege.edu.tr
Dahili: 1770 onur_yayuyuruk@yahoo.com
ARŞ.GÖR.DR. ŞÜKRİYE KARABİBEROĞLU Telefon: 0(232)311-5447 sukriye.karabiberoglu@ege.edu.tr
Dahili: 5447 sukriyeulubay@yahoo.com
ARŞ.GÖR.DR.YASEMİN İŞLEK COŞKUN Telefon: 0(232)311-2389 yasemin.islek@ege.edu.tr
Dahili: 2389 yasemin_islek@yahoo.com
KİMY.SERPİL ESENTÜRK Telefon: 0(232)311-2830 serpil.esenturk@ege.edu.tr
Dahili: 2830 esenturk_s@hotmail.com
ÖĞR. GÖR. BARIŞ GÜMÜŞTAŞ Telefon: 0(232)311-4180 baris.gumustas@ege.edu.tr
Dahili: 4180