Çerez Örnek
canlı destek

Bölüm Başkanı Mesajı

Günlük yaşamda gereksinim duyulan farklı niteliklerdeki her türlü madde ve malzeme periyodik cetvelde IUPAC tarafından varlığı kabul edilen az sayıdaki elementlerden elde edilmektedir. Kimya, bu sınırlı sayıdaki element ya da bunların meydana getirdiği bileşiklerinden çıkarak yeni madde ve malzemelerin elde edilmesini sağlayan tepkimeleri incelediği gibi bu malzemelerin yapısal ve kimyasal özelliklerini de aydınlatmaya yarayan teknik ve yöntemlerin geliştirilmesine de yardımcı olmaktadır. Özellikle moleküler biyoloji, biyoteknoloji, tıp, ilaç, çevre, enerji, gıda, tekstil, malzeme bilimi ve otomotive sanayi gibi disiplinler doğrudan kimya bilimine bağlıdırlar. Kısacası kimya; temel ve uygulamalı bilimler için merkezi bir bilim dalı olarak kabul edilmektedir.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü kurulduğu 1961 yılından bu yana öğrencilerine teorik ve uygulamalı eğitim- öğretim verdiği gibi çok sayıdaki öğrenci laboratuvarlarıyla pratik kimya eğitim-öğretimini de sürdürmektedir.  Mezunlarımızın bir kısmı akademik alanda çalışma yapmak için yurt içi ve yurt dışı yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilebilirken, büyük kısmı ise ülkemizin farklı sanayi kuruluşlarında kimyager olarak çalışabilmektedirler. Bölümümüzde 582 I. Öğretim ve 155 II. Öğretim lisans öğrencisi bulunmakta olup, 4. sınıf öğrencilerimiz zorunlu ve seçmeli derslerden elde ettikleri kazanımlarından yararlanarak, farklı araştırma gruplarıyla kaynak tarama ve lisans tez bitirme çalışmalarını yürüterek bilgi ve deneyimlerini geliştirmektedir. Fen bilimleri enstitüsü kimya anabilim dalında ise analitik kimya, anorganik kimya, fizikokimya ve organik kimya programlarında lisansüstü eğitim yapan 116 öğrencimiz bulunmaktadır. Kimya lisans ve lisansüstü öğrencilerimize hizmet veren bölümümüz öğretim kadrosu deneyimli ve donanımlı 24 öğretim üyesi, 9 araştırma görevlisi, 8 kimyagerden oluşmakta olup, çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiye https://avesis.ege.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ